Restyle De Huismeesters

Een huisstijl voor een buurtcorporatie in Groningen


StudioSpijker heeft in 2014 de huisstijl van woningcorporatie De Huismeesters vernieuwd. Deze was gedateerd. De woningcorporatie was nogal gehecht aan hun logo en aan de bestaande kleuren en vormentaal. Met dit als uitgangspunt is een nieuwe logo ontwikkelt. Het beeldmerk is opgebouwd uit de figuurtjes van het vorige logo. Het concept van het logoontwerp is dat de vormgen tezamen een buurtje vormen: De Huismeesters is een echte buurtcorporatie. Naast de twee bestaande huisstijlkleuren zijn frissere afgeleiden hieraan toegevoegd. Vanuit dit nieuwe beeld zijn verscheidene communicatiemiddelen door StudioSpijker gemaakt. 

terug naar overzicht

Nieuwsgierig?

Maak kennis met StudioSpijker!